Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 20.06.2018 r. odbył się piknik integracyjny z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego, zorganizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. W tym roku gościł nas Kompleks Agroturystyczny „W Dębowym Lesie” w Elżbiecinie.

 

Gości przywitał kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej - Jacek Albin Nowakowski, który uczestnikom wydarzenia przedstawił ideę obchodów dnia rodzicielstwa zastępczego jako doskonałą okazję, aby zyskać nowe spojrzenie na rodziny zastępcze - docenić ich pracę wiążącą się nierozerwalnie z ogromnym wysiłkiem i walczyć z pokutującymi wciąż stereotypami dotyczącymi funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski dziękując rodzinom zastępczym za ich codzienny trud i zaangażowanie, zwrócił uwagę na fakt, że opiekunowie zastępczy charakteryzują się wspólną cechą - mają otwarte serca oraz chęć dzielenia się miłością i ciepłem domowego ogniska.  Wszyscy opiekunowie zastępczy otrzymali podziękowania za ciężką pracę na rzecz pomocy dzieciom  pozbawionym możliwości przebywania w rodzinach naturalnych.

Rodziny zastępcze potrzebują wsparcia w wypełnianiu swoich obowiązków, a udzielanie im pomocy możliwe jest tylko dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej. Spotkanie stanowiło sprzyjającą okoliczność, aby podziękować wszystkim podmiotom zaangażowanym w pomoc na rzecz dziecka i rodziny,  współpracującym z nami na co dzień:  pracownikom Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży z dyrektor Bożeną Elwirą Jabłońską na czele, pracownikom gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracownikom Ośrodka Adopcyjnego, sędziom Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz kuratorom Sądu Rejonowego w Łomży, przedstawicielom samorządów gminnych. Na ręce Starosty zostało przekazane podziękowanie dla samorządu powiatu łomżyńskiego za możliwość zapewniania dzieciom pozbawionym możliwości przebywania w rodzinach naturalnych oraz rodzinom zastępczym kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Podczas spotkania zostali uhonorowani laureaci tegorocznej edycji powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu łomżyńskiego. Ogłoszony konkurs miał na celu nie tylko poszerzanie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, ale również kształtowanie wrażliwości młodych mieszkańców Powiatu w taki sposób, byw przyszłości chcieli stworzyć dom dla dzieci pozbawionych możliwości przebywania w swoim.

Tradycyjna polska kuchnia, muzyka oraz konkursy i zabawy przygotowane dla najmłodszych stały się impulsem do aktywnego wypoczynku. Niewątpliwie wspaniałe walory przyrodnicze miejsca oraz piękna pogoda sprzyjały dobrej zabawie, a tym samym realizacji celu, który przyświeca tej imprezie - pobycia razem, jeszcze lepszego poznania się i nabrania sił do dalszej współpracy.

Szczególne podziękowania należą się tegorocznym sponsorom oraz podmiotom zaangażowanym w przygotowanie i obsługę wydarzenia: Robert Rytel Ubojnia Zwierząt w Podgórzu; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Kurpiewski” Jan Kurpiewski; Piekarnia i Cukiernia PPHU OKRUSZEK E.GADOMSKA Sp.J.; Zakłady Mięsne "PODGÓRZE" Jacek Hryniewicz, Jadwiga Starszyk, Krzysztof Zawadzki, Spółka Jawna; "Jeziorko" Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Stefan Szymański, Zakład Piekarniczo - Cukierniczy Kazimierz,  Joanna i Jarosław Śledziewscy, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wójt gminy Piątnica - Krzysztof Ryszard Kozicki, Grupa Ratownicza Nadzieja, Kompleks Agroturystyczny „W Dębowym Lesie” w Elżbiecinie.2018-06-21 12:27 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.