"Pod skrzydłami Anioła"

foto
16.06.2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „ Pod skrzydłami Anioła”. Dyrektor PCPR w Łomży – p. Jacek Albin Nowakowski witając gości zapewnił, że „Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoja przyjaźń, miłość i opiekę”. Takimi aniołami są rodziny zastępcze, których na terenie powiatu Łomżyńskiego jest obecnie 33. Niestety fakt ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 wymusił kameralny charakter uroczystości i możliwość zaproszenia jedynie kilku rodzin zastępczych. Dyrektor PCPR w Łomży na ręce obecnych osób przekazał życzenia i podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym.
więcej

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

foto
Podziękowanie dla Rodzin Zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastepczego.
więcej

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie specjalisty - Inspektora nadzoru budowlanego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży ma nową siedzibę

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zmianie uległa siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży. Osoby zainteresowane orzekaniem mogą zgłaszać się do nowej siedziby zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 25. Godziny pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pozostają bez zmian: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30. Wejście od strony parkingu przy Przedszkolu Publicznym nr 2.
więcej

Życzenia Wielkanocne

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Biuletyn Informacyjny

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawia najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego. Artykuły przygotowane dla Państwa w tym zeszycie są wyjątkowo urozmaicone. We wszystkich poruszamy aspekty, które chodź bardzo ważne czasami zostają spychane na pobocza codzienności. Różne są przyczyny takiego – świadomego lub nie – pomijania tych istotnych kwestii.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie interwencyjnego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 110 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych, osób doświadczających kryzysu w związku z wypadkami losowymi).
więcej

Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego ,,Niepełnosprawność w czasach pandemii”

foto
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Niepełnosprawność w czasach pandemii”. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, a patronat honorowy objął nad nim Starosta Łomżyński.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie interwencyjnego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Informacja o naborze uczestników do Centrum Integracji Społecznej

foto
Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W CZASACH PANDEMII”

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Niepełnosprawność w czasach pandemii”, do dnia 18 grudnia 2020 r. do PCPR w Łomży wpłynęły piękne prace plastyczne wykonane przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego. Wszystkie nadesłane prace dnia 23 grudnia 2020 r. zostały poddane ocenie przez komisję, w skład której wchodzili pracownicy PCPR w Łomży.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W CZASACH PANDEMII”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i placówek oświatowych z terenu powiatu łomżyńskiego, do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Niepełnosprawność w czasach pandemii”. Celem konkursu jest propagowanie idei integracji i prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

foto
Życzenia od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym..."

foto
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
więcej

KOMUNIKAT STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

foto
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży z dniem 3 listopada 2020 roku
więcej

Uroczyste przekazanie zestawów komputerowych i środków ochrony osobistej dla rodzin zastępczych

foto
Dnia 8 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się uroczyste przekazanie przedstawicielom rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu łomżyńskiego wsparcia uzyskanego dzięki realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Projekt finansowany z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój ma za zadanie zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.