Minister Marlena Maląg wręczyła odznaki Primus in Agendo oraz Meritis pro Familia

foto
"Zdają Państwo każdego dnia egzamin z człowieczeństwa na szóstkę" – tak zwróciła się do laureatów nagród Primus in Agendo oraz Meritis pro Familia podczas uroczystości wręczenia odznak minister Marlena Maląg. Przypomniała też w tym kontekście św. Jana Pawła II, który mówił, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale jakim jest.
więcej

Piknik integracyjny z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego - "Pod skrzydłami Anioła"

foto
„Ci, którzy wnoszą w życie innych ludzi promień słońca to ludzie, którzy nie potrafią zatrzymać go tylko dla siebie. Rodzina to nie tylko więzy krwi, to przede wszystkim miłość, zrozumienie, troska o bliską osobę”
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 76 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Konferencja pt. „Rodzina w kryzysie”

foto
W dniu 3 czerwca 2022 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Łomży oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zorganizowało konferencję pt. „Rodzina w kryzysie”.
więcej

Zaproszenie na konferencję pt. „Rodzina w kryzysie”

foto
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Łomży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Rodzina w kryzysie”.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Życzenia Wielkanocne

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dniu 21 marca 2022 r. zorganizowało spotkanie dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. W szkoleniu udział wzięli kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z naszego powiatu.
więcej

Wsparcie psychologiczne w województwie podlaskim - wykaz jednostek

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że dzięki współpracy z samorządami, Podlaski Urząd Wojewódzki sporządził wykaz jednostek, które zaangażowały się w pomoc psychologiczną na rzecz mieszkańców, uwzględniając możliwość rozmowy również w językach: ukraińskim i rosyjskim. To czterdzieści pięć miejsc w całym regionie, w których można uzyskać wsparcie telefoniczne.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 130 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych, osób doświadczających kryzysu w związku z wypadkami losowymi).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie interwencyjnego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Wesołych Świąt !!!

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, a patronat honorowy objął nad nim Starosta Łomżyński.
więcej

21 Listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

foto
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”, do naszej instytucji wpłynęło łącznie 164 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Szkolenie dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w dniu 21 października 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się szkolenie dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

Podsumowanie projektu "Liderzy Kooperacji"

foto
W czwartek 21 października 2021 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się spotkanie podsumowujące 3-letni projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku pn. „Liderzy Kooperacji”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ROPS oraz uczestnicy Partnerskiego Zespołu Kooperacji z terenu Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.