Ogłaszenie o naborze na stanowisko: Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
więcej

„Pod Skrzydłami Anioła” – piknik integracyjny z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego

foto
„Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjęcie do własnej rodziny dziecka, ofiarowanie mu miłości, troski i opieki, dzielenie z nim radości, smutku i wprowadzenie w dorosłe życie to wspaniały dar dla drugiego człowieka”. Takimi właśnie słowami Pan Jacek Albin Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży podsumował pracę rodzin zastępczych z powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomża podczas pikniku integracyjnego pod hasłem „Pod Skrzydłami Anioła” z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowanego przez PCPR w Łomży w dniu 22 czerwca 2023 roku w przepięknym ogrodzie Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego na Plakat promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 127 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów 17 szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla kadry pomocy społecznej

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, 19 maja 2023 r. zorganizowało spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla kadry pomocy społecznej.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Życzenia Wielkanocne

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Dzień Świadomości Autyzmu

foto
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm to przypadłość, która zaliczana jest do grupy symptomów zwanych wycofaniem, czyli unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym – z ludźmi i otoczeniem. Cztery razy częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek. Co charakterystyczne, do pewnego momentu nie daje żadnych istotnych objawów - wszystko wskazuje, iż dziecko rozwija się prawidłowo. Zmiana następuje najczęściej między 18. a 48. miesiącem życia. Dziecko z podejrzeniem autyzmu ma zaburzony rozwój mowy, nie dąży do nawiązywania relacji społecznych, a wręcz izoluje się od nich.
więcej

Nowy adres poczty elektronicznej PCPR w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży uprzejmie informuje, że dnia 30 marca 2023 r. nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej naszej instytucji. Aktualny adres e-mail PCPR w Łomży to: pcprlomza@powiatlomzynski.pl
więcej

Podaruj dziecku SERCE. Zostań Rodziną Zastępczą!

foto
Wszystkie osoby, które chciałyby dać schronienie dzieciom potrzebującym ciepła i miłości, prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Kampania społeczna #RozmawiajReaguj

foto
Kampania społeczna ma na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej.
więcej

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne z psychologiem i prawnikiem

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, iż prowadzi bezpłatne poradnictwo specjalistyczne: prawne i psychologiczne.
więcej

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży

foto
Informacja o formach wsparcia realizowanych przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży oraz w Lokalnych Punktach Pomocy, które znajdują się na terenie Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa i Grajewa.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 100 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych, osób doświadczających kryzysu w związku z wypadkami losowymi, seniorów, dzieci w wieku szkolnym).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Wesołych Świąt !!!

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 2 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży podczas konferencji dot. przeciwdziałania przemocy pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, a patronat honorowy objął nad nim Starosta Łomżyński.
więcej

Konferencja pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy”

foto
Dnia 2 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało konferencję dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy”. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Starosty Łomżyńskiego.
więcej

Zaproszenie na konferencję pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy”, która odbędzie się 2 grudnia 2022 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.