Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie

Warsztat rozpoczął swoją działalność 3 lutego 2000 roku. Placówka działa na podstawie ustawy z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587).

Na zajęcia do placówki uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego (21 osób) oraz z miasta Łomża (14 osób). Uczestnikami zajęć terapeutycznych są osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy oraz wskazanie do terapii zajęciowej.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie. Placówka prowadzi swoją działalność przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00.

Uczestnicy na zajęcia dowożeni są 15 – miejscowym autobusem zakupionym w ramach programu „Pegaz 2003". 80% środków zakupu pochodziło z dofinansowania funduszu PFRON, a pozostała część ze środków własnych Stowarzyszenia. Dzienna trasa wynosi ok. 300 kilometrów.

Warsztat zajmuje parter skrzydła budynku internatu Zespołu Szkół w Marianowie o łącznej powierzchni użytkowej 366 m2. Zajmowana część obiektu wyposażona jest w oddzielne wejście i podjazd da wózków inwalidzkich.

 

Celem działalności placówki jest:

• aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

• stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna w warsztacie prowadzona jest w postaci terapii indywidualnej i grupowej poprzez:

• usprawnianie ogólnej sprawności psychofizycznej,

• rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,

• przygotowanie do życia w środowisku społecznym,

• rozwijanie umiejętności za wykorzystaniem różnych technik terapii zajęciowej takich jak: arteterapia, ergoterapia, teatroterapia, choreoterapia, muzykoterapia, relaksoterapia, psychoterapia oraz elementy ćwiczeń logopedycznych,

• rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy.

 

W placówce działają następujące pracownie terapeutyczne:

• pracownia przystosowania do życia codziennego

• pracownia malarstwa i rękodzieła

• pracownia ceramiczna

• pracownia techniczna

• pracownia multimedialna i technik graficznych

• pracownia muzykoterapii i teatru

• pracownia przyrodnicza

 

Dodatkowo w placówce prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz wsparcie psychologiczne.

 

Za prawidłowy przebieg realizacji programu odpowiada 13 - osobowy zespół pracowniczy kierowany przez Zbigniewa Biernackiego.

 

Kontakt:

Warsztat Terapii Zajęciowej STS

18-421 Piątnica

Marianowo 5 (budynek internatu Zespołu Szkół)

Tel./fax (086) 219-29-80

Strona internetowa: www.nasz-cel.pl/

e-mail: wtzmarianowo@o2.pl

 

 

2013-03-18 13:12 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.