Wesołych Świąt !

foto
Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój, odpoczynek i nadzieję, spędzonych w gronie najbliższych oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzą Dyrektor PCPR w Łomży Edward Jarota wraz z pracownikami.
więcej

Zmiana szaty graficznej strony internetowej PCPR Łomża

foto
Z powodu trwających prac nad zmianą szaty graficznej strony internetowej PCPR w Łomży, dostęp do informacji na naszej stronie może być w najbliższych dniach utrudniony. Za niedogodności przepraszamy.
więcej

Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego

foto
Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia.
więcej

Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

foto
W dniu 16 listopada 2012 odbyła się uroczystość honorująca jubileusz 40-lecia pracy zawodowej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - Edwarda Jaroty.
więcej

"Aktywny samorząd"

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży rozpoczęło realizację pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
więcej

Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w tutejszym Centrum w okresie od września do listopada 2012 roku realizowany będzie Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Podstawowym celem działań korekcyjno - edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.
więcej

Szkolenie z zakresu procedur udzielania pomocy Budżetu Państwa dla poszkodowanych w wyniku katastrof

W dniu 6 sierpnia 2012 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się szkolenie dla pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie i gminnych ośrodków pomocy społecznej powiatu łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i Miasta Łomży, na temat procedury ustalania i wypłaty zasiłków z pomocy społecznej dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych. Szkolenie przeprowadził Pan Andrzej Kozłowski dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Edward Jarota Dyrektor PCPR w Łomży
więcej

Piknik Rodzin Zastępczych

foto
Rodziny Zastępcze zawodowe i niezawodowe z Łomży, Powiatu Łomżyńskiego, Powiatu Wysokie Mazowieckie i Zambrowa spotkały się 16 czerwca na słonecznym Pikniku w Gospodarstwie Agroturystycznym CARSKI TRAKT. Smaczne grillowane potrawy, pieczone na ognisku kiełbaski oraz atrakcje dla 60 dzieci zorganizowało STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-POMOCOWE „EMPATIA” W ŁOMŻY, które współpracuje z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży.
więcej

Biuletyn Informacyjny PFRON pn. „eBIFRON”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o wynikach naboru na psychologów, którzy przeprowadzą zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania oferty cenowej na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

Program Korekcyjno - Edukacyjny dla sprawców przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w 2012 r. realizuje program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Adresatami niniejszego programu są sprawcy przemocy domowej, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.
więcej

« · 1 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.