Wesołych Świąt !

foto
Życzenia świąteczne.
więcej

Dzień Pracownika Socjalnego

foto
21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji, w Starostwie Powiatowym w Łomży, życzenia pracownikom socjalnym złożyli Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski oraz Wicestarosta – Adam Krzysztof Sowa.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych dla PCPR w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych dla PCPR Łomża (w obrocie krajowym, w okresie od 15.11.2013 r. do 31.12.2014 r.), do dnia 31 października 2013 r. do godziny 12:00 do tutejszego Centrum wpłynęło łącznie 2 oferty cenowe.
więcej

Zapytanie i odpowiedź dot. zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych dla PCPR Łomża

foto
Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w okresie od 15.11.2013 r. do 31.12.2014 r.
więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

foto
Zgodnie z art. 6, ust. 4 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację tego zadania otrzymało dotację ze środków rządowych w wysokości 25.000 złotych.
więcej

Niepełnosprawni z powiatu łomżyńskiego otrzymują wsparcie w ramach programu "Aktywny samorząd"

foto
Zgodnie z umową podpisaną z podlaskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku , powiat łomżyński przystąpił w 2013 roku do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
więcej

Zarządzenie Nr 6 / 2013 Dyrektora PCPR w Łomży z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2013.
więcej

Zarządzenie nr 5/EFS/RkS/2013 Dyrektora PCPR w Łomży z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia: Regulaminu organizacji staży dla uczestników projektu systemowego „ Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej

Piknik rodzin zastępczych z okazji Dnia Dziecka

foto
W dniu 1 czerwca 2013 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Carski Trakt” w miejscowości Sulin koło Wizny odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe „Empatia” i Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, w którym uczestniczyli w charakterze gości Wicestarosta Łomżyński Adam Krzysztof Sowa i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Komunikat dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd” w 2013 roku

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży uprzejmie informuje, że podpisano umowę o udzielaniu wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Łomżyńskiego, w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", w obszarach i na zasadach określonych w programie na rok 2013, finansowanego ze środków PFRON.
więcej

Życzenia Wielkanocne

foto
Życzenia Wielkanocne od Dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
więcej

Program „Aktywny Samorząd” – edycja 2013

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 lutego 2013 r., przedstawiającym kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2013 r., wnioski na poszczególne zadania są wydawane przez PCPR w Łomży dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łomżyńskiego, chcących skorzystać z oferowanych w ramach programu form pomocy. Przewidywany termin zawarcia umowy z PFRON w sprawie realizacji programu i rozpoczęcie realizacji wniosków to 30 kwietnia 2013 roku.
więcej

Diagnoza dot. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przystępuje do opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2017, którego celem jest zapewnienie i popieranie skutecznych działań w zakresie zapobiegania niepełnosprawności, łagodzenia jej skutków, rehabilitacji, a także realizacja zadań zmierzających do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Łomżyńskiego w życiu społecznym.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o wynikach naboru na psychologów, którzy przeprowadzą zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w tutejszym Centrum w okresie od lutego do listopada 2013 roku realizowany będzie Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
więcej

« · 1 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.