Wesołych Świąt !!!

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Zakończenie konsultacji społecznych dot. „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych..

foto
Informacje o konsultacjach wraz z projektem Strategii oraz formularzem konsultacji zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży pod adresem: http://powiatlomzynski.pl/bip/ oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod adresem: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl
więcej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

foto
Szanowni Państwo, Dyrekcja i pracownicy Instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej na terenie Powiatu Łomżyńskiego
więcej

Uwaga – wprowadzono zmiany w finansowaniu Modułu II programu „Aktywny Samorząd”

foto
W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:
więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych

foto
W sprawie projektu „POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM NA LATA 2016-2022”.
więcej

Projekt „WIEDZIEĆ WCZEŚNIEJ” – bezpłatne konsultacje specjalistów z zakresu pedagogiki/psychologii

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że Fundacja Syriusz z Białegostoku realizuje projekt pn. „Wiedzieć Wcześniej” realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
więcej

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”

foto
Termin zakończenia naboru w 2016 roku wniosków o dofinansowanie na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:
więcej

Zaproszenie na Festyn Rodzinny „OLSZYNY 2016”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży serdecznie zaprasza na Festyn Rodzinny „OLSZYNY 2016”, który odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 r. przy Szkole Podstawowej w Olszynach, Gmina Piątnica.
więcej

„Otwarte Drzwi” – Konkurs PFRON na najlepszą pracę magisterską i doktorską

foto
Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż rozpoczęła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym i społecznym „Otwarte Drzwi”.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zatrudnienie specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy w ramach „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” (umowa zlecenie – 2 osoby) realizowanego przez PCPR w Łomży, do dnia 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:30, do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 2 oferty cenowe.
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

Powiatowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

foto
W dniu 3 czerwca w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się uroczystość z okazji obchodów dnia rodzicielstwa zastępczego zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Spotkanie miało na celu uhonorowanie rodzin zastępczych, zwrócenie uwagi na trud i poświęcenie, jakie wkładają codziennie w opiekę i wychowanie swoich podopiecznych, na to jak wielki dar ofiarowują drugiemu człowiekowi, tworząc dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej prawdziwy dom.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, do dnia 23 maja 2016 r. do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 96 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Powiatowy konkurs plastyczny na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Wolne miejsca dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kownatach

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że funkcjonujący na terenie powiatu łomżyńskiego Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dziennego pobytu.
więcej

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w najbliższy wtorek rusza kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Do uczestnictwa zapraszamy rodziców oraz pojedyncze osoby, które mają trudności w porozumieniu się z dziećmi lub chcą zapobiec powstaniu destrukcyjnych zachowań. Realizatorem warsztatów jest Poradnia Psychologiczna – Rodzinna „Jadwiga Kołakowska” w Łomży.
więcej

Życzenia Wielkanocne

foto
Życzenia Wielkanocne od Dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Świadczenie 500 zł dla dzieci w rodzinach zastępczych

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży uprzejmie informuje, iż w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Rodzina 500+" rodzinom zastępczym od dnia 1 kwietnia 2016 roku przysługiwał będzie dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 120 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą).
więcej

Program „Aktywny samorząd” – edycja 2016

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 23 lutego 2016 r., Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 roku.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.