Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o wynikach naboru na psychologów, którzy przeprowadzą zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

W wyniku naboru wpłynęły 3 oferty.


Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru zostały wybrane osoby:

1. Pani Maria Falko, zam. w Łomży,

2. Pani Renata Szymańska, zam. w Łomży.

Uzasadnienie:

Oferty w/w Pań spełniły wszystkie wymagania Zamawiającego. Obie oferty uzyskały maksymalną ilość punktów, tj. po 100.


Trzecia oferta złożona przez "Mobilny Ośrodek Szkoleniowy Henryk Rakoczy" z Zambrowa nie spełnia wymogów formalnych wynikających z punktu II c, który mówi: "posiada wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub inne studia przygotowujące do pracy ze sprawcami przemocy domowej, dodatkowo punktowane uprawnienia pedagogiczne, wskazane ukończenie innych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenie metodą ART – Trening Zastępowania Agresji". W związku z tym została odrzucona z postępowania.

Łomża, dnia 23.01.2012 r.

Edward Jarota

Dyrektor PCPR w Łomży

2012-01-23 12:59 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.