Biuletyn Informacyjny PFRON pn. „eBIFRON”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON.

Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pfron.org.pl jak również ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl.

Wydane do tej pory numery eBIFRON mają charakter niezależnych od siebie informatorów zróżnicowanych pod względem tematycznym. Zawarto w nich, m.in.:
• praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON - „ABC osoby niepełnosprawnej”,
• podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych - „ABC rynku pracy”,
• zasady tworzenia tekstów łatwych wczytaniu adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi - niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców - „PFRON łatwy w czytaniu”.

Odbiorcami wymienionych i następnych informatorów mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne i ich rodziny, pracodawcy, praktycznie wszyscy zainteresowani problematyką niepełnosprawności.

W kolejnych publikacjach będą podejmowane tematy na tyle interesujące i przyjazne w odbiorze, by czytelnicy z przyjemnością mogli się z nimi zapoznać i by pozyskaną wiedzę wykorzystywali dla swoich potrzeb w życiu codziennym.

Zachęcamy do lektury elektronicznego Biuletynu Informacyjnego.

2012-05-25 14:31 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.