Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w tutejszym Centrum w okresie od września do listopada 2012 roku realizowany będzie Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podstawowym celem działań korekcyjno - edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Uczestnicy programu korekcyjno - edukacyjnego wypracowują podczas zajęć ze specjalistami umiejętności dobrej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nawiązywania „ zdrowego” kontaktu z drugim człowiekiem, wypowiadania własnych opinii i przyjmowania opinii innych ludzi, słuchania ze zrozumieniem, przyjmowania pomocy, podejmowania racjonalnych decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, złością i gniewem w sposób konstruktywny.

Adresatami programu są osoby dorosłe, które identyfikują się z problemem przemocy, wykazują motywację do terapii oraz:

·Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym.

·Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu i narkotyków lub odbyły taką terapię.

·Osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami lub organizacjami społecznymi zajmującymi się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PCPR zaprasza do uczestnictwa w Programie Korekcyjno - Edukacyjnym. Udział można zgłosić osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (I piętro, pok. Nr 201) lub telefoniczny (86) 2156946 kontaktując się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum - Urszulą Szlichta.

 

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2012-09-05 10:01 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.