Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

W dniu 16 listopada 2012 odbyła się uroczystość honorująca jubileusz 40-lecia pracy zawodowej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - Edwarda Jaroty.

 

Z tej okazji Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński - Adam Krzysztof Sowa, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego -Jacek Piorunek oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży złożyli serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę oraz pogratulowali całokształtu dokonań w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny. WładzePowiatu Łomżyńskiego orazWojewództwa Podlaskiego docenili osobisty wkład oraz zaangażowanie Jubilata w realizację zaszczytnej misji pomocy potrzebującym, której to misji poświęcił 30 lat pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Z okazji jubileuszu zostały złożoneżyczenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym oraz kolejnych sukcesów w obszarze pomocy społecznej.

2012-11-19 10:49 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.