Sztuka osób niepełnosprawnych - Prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży

Prace zostały wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Placówka kształci dzieci i młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i ze sprzężonymi defektami (autyzm, niedosłuch, przewlekłe choroby, niedostosowanie społeczne i zaburzenie zachowania), oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim.

 

Celem szkoły jest:

 • Osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów, w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod dostosowanych do poszczególnych poziomów nauczania;
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu.


W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa nr 8:

 • Klasy I – VI,
 • Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne.

2. Publiczne Gimnazjum nr 7:

 • Klasy I – III,
 • Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa -klasy o trzyletnim cyklu nauczania, praktyczna nauka zawodu odbywa się w różnych zakładach pracy na terenie miasta Łomża:

 • Kucharz małej gastronomii 
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
 • Piekarz 
 • Cukiernik 
 • Ogrodnik 
 • Stolarz 
 • Murarz 
 • Mechanik pojazdów samochodowych 

4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1,

5. Filia Szkoły Podstawowej przy ZOZ w Łomży,

6. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy.

 

Szkoła ma w ofercie zajęcia z:

 • terapii integracji sensorycznej,
 • dogoterapii,
 • muzykoterapii,
 • logopedii, 
 • terapii zajęciowej,
 • terapii EEGBiofeedback,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • nauki pływania,
 • spotkania z psychologiem i pedagogiem.

 

2016-05-24 08:28 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.