Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zatrudnienie specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy w ramach „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” (umowa zlecenie – 2 osoby) realizowanego przez PCPR w Łomży, do dnia 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:30, do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 2 oferty cenowe.

 

W wyniku zakończonej procedury naboru zostali wybrani następujący oferenci:

1. Pani Edyta Mateuszczyk, zam. w Łomży,

2. Pani Renata Szymańska, zam. w Łomży.

 

Uzasadnienie:

Obie oferty spełniły wszystkie kryteria podane w zapytaniu ofertowym.

 

Łomża, 29.06.2016 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2016-06-29 14:47 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.