„Otwarte Drzwi” – Konkurs PFRON na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż rozpoczęła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym i społecznym „Otwarte Drzwi”.

 

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie.

Prace do Konkursu może zgłosić dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. Termin składania prac w tegorocznej edycji upływa 25 lipca 2016 roku.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w Konkursie zostały opisane na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce Konkursy/Statuetki.

 

2016-07-14 12:10 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.