Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”

Termin zakończenia naboru w 2016 roku wniosków o dofinansowanie na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:

 

w Module II - w dniu 10 października 2016 r. z tym, że:

  • wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Dyrektor PCPR w Łomży ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2016 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 

2016-09-14 15:00 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.