Projekt „WIEDZIEĆ WCZEŚNIEJ” – bezpłatne konsultacje specjalistów z zakresu pedagogiki/psychologii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że Fundacja Syriusz z Białegostoku realizuje projekt pn. „Wiedzieć Wcześniej” realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

Projekt zakłada dotarcie z bezpłatnymi konsultacjami specjalistów z zakresu pedagogiki/psychologii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do rodziców małych dzieci zamieszkałych na terenie 6 powiatów i miast powiatowych (Suwałki, Augustów, Sejny, Łomża, Kolno i Grajewo). Podczas spotkań możliwa będzie krótka konsultacja rodzica (z dzieckiem lub bez) odnośnie obserwowanych objawów celem wykluczenia ewentualnych nieprawidłowości lub poinformowania, gdzie i jakiej pomocy dalej powinni szukać.

 

Celem projektu jest:

  • Profilaktyka występowania zaburzeń i wczesnego wykrywania nieprawidłowości w rozwoju dzieci – poprzez możliwość konsultacji ze specjalistami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Poszerzanie świadomości rodziców małych dzieci i nauczycieli odnośnie prawidłowego rozwoju i promocja ochrony zdrowia – poprzez rozmowy informacyjne w szkołach i przedszkolach, udział w bezpłatnych konsultacjach.
  • Udzielenie pomocy i wsparcia informacyjnego rodzicom, którzy zauważają nieprawidłowości w rozwoju swoich dzieci – poprzez informowanie rodziców w trakcie bezpłatnych konsultacji o możliwościach skorzystania z adekwatnej pomocy w miejscach świadczących taką pomoc.

 

Fundacja powołana została w celu niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, a w szczególności dzieciom i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym adresatem strategii profilaktycznych są rodzice, którzy mogą jako pierwsi wychwycić ewentualne nieprawidłowości w rozwoju ich dziecka, a także zapobiegać tym zaburzeniom, które mają podłoże systemowe czy wychowawcze. Widzimy ogromne zapotrzebowanie na dotarcie z wiedzą i doświadczeniem specjalistów w zakresie prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka do tych rodziców, którzy z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do specjalistycznej pomocy. Konieczne jest prowadzenie działań umożliwiających dostęp w różnych zakątkach województwa podlaskiego do specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią zaburzeń u dzieci i młodzieży. Przyniesie to wymierny efekt upowszechniając wiedzę na temat prawidłowego rozwoju dziecka oraz promując profilaktykę i wczesne wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju.

 

Harmonogram i miejsca bezpłatnych konsultacji w Łomży:

Termin – 22.10.2016 r.

Miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 9, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1

Godzina – 8.00 – 16.00

 

Zapisy telefoniczne – ilość miejsc ograniczona !


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 85 743 88 63, 509 869 855 lub 505 177 208 oraz na stronie internetowej Fundacji: www.fundacjasyriusz.pl

 

2016-09-23 10:17 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.