Zaproszenie do konsultacji społecznych

W sprawie projektu „POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM NA LATA 2016-2022”.

 

Starosta Łomżyński ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2022”.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu dokumentu, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

 

1. Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie od dnia 26.10.2016 r. do dnia 28.11.2016 r. w formie elektronicznej - zbierania propozycji/uwag/opinii za pośrednictwem formularza konsultacji. Uwagi i wnioski wniesione po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.

2. Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2022” jest dostępny:

3. Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

  • do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
  • w wersji elektronicznej na adres: pcprlomza@wp.pl

4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Łomżyńskiego.

5. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

2016-10-25 15:15 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.