Zakończenie konsultacji społecznych dot. „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych..

Informacje o konsultacjach wraz z projektem Strategii oraz formularzem konsultacji zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży pod adresem: http://powiatlomzynski.pl/bip/ oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod adresem: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl

 

Głównym celem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu dokumentu, które przyczyniły by się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

Konsultacje społeczne były prowadzone w terminie od dnia 26.10.2016 r. do dnia 28.11.2016 r. w formie elektronicznej - zbierania propozycji/uwag/opinii za pośrednictwem formularza konsultacji.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmował obszar Powiatu Łomżyńskiego.

Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

2016-12-02 08:49 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.