Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rok 2019

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

W związku z powyższym zaktualizowane zostały następujące bazy danych instytucji funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego:

 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim,
 2. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie województwa podlaskiego,
 3. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego,
 4. Baza teleadresowa Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego,
 5. Baza teleadresowa Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego,
 6. Baza teleadresowa Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu województwa podlaskiego,
 7. Podmioty realizujące programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa podlaskiego,
 8. Podmioty realizujące programy psychologiczno – terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego,
 9. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego,
 10. Baza teleadresowa podmiotów realizujących Interwencję Kryzysową z terenu województwa podlaskiego.

 

Ponadto informujemy, że w roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizuje program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy:

 1. INFORMATOR - Oferta PCPR dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 2. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w Powiecie Łomżyńskim i Mieście Łomża, według stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r.

 

2019-07-09 09:29 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.