Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny” – poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

 

Poradnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

Przemoc w rodzinie stanowi naruszenie podstawowych praw wolności człowieka, a zapewnienie osobom pokrzywdzonym pomocy jest zobowiązaniem władz publicznych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218) oraz z aktów prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez Polskę, m.in. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284), Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (Dz. U. z 1982 r., Nr 10, poz. 71).

 

2020-04-29 13:51 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.