Informacja o naborze uczestników do Centrum Integracji Społecznej

Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

 

Lider projektu: Miasto Łomża

Partner: Starostwo Powiatowe w Łomży

Partner: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

 

Uczestnikiem projektu może być: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalny) pozostająca bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

 

Rozpoczęcie III naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu.

Formularze rekrutacyjne można składać od 01.12.2020r. do 15.01.2021r.

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

  • spotkania z psychologiem, terapeutą, socjoterapeutą,
  • warsztaty rozwoju osobistego,
  • szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, 
  • kurs przedsiębiorczości,
  • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,
  • wyjazdy/wizyty w ramach działań środowiskowych np. wyjścia do kina/teatru/galerii, warsztaty itp.

 

Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie dla uczestników CIS  w powiecie łomżyńskim): świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, dojazd do CIS, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne. 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w biurze Centrum Integracji Społecznej w Powiecie Łomżyńskim, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża (Powiatowy Urząd Pracy)  oraz na stronie: www.fir.org.pl.

 

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie biura Centrum Integracji Społecznej w Powiecie Łomżyńskim - ul. Nowogrodzka 1, 18 - 400 Łomża.

telefon: 729 888 794   

2021-01-12 10:25 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.