Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży ma nową siedzibę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zmianie uległa siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży. Osoby zainteresowane orzekaniem mogą zgłaszać się do nowej siedziby zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 25.

Godziny pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pozostają bez zmian: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30. Wejście od strony parkingu przy Przedszkolu Publicznym nr 2.

 

Do zadań PZON należy realizowanie zadań w zakresie:

  1. wydawania orzeczeń o niepełnosprawności,
  2. wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
  3. wydawania orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  4. wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  5. sporządzanie okresowych informacji o liczbie i rodzajach wydanych orzeczeń,
  6. udzielanie podmiotom zainteresowanym informacji o zasadach i trybie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  7. obsługa programu EKSMOoN,
  8. wydawanie kart parkingowych.

 

2021-05-07 09:46 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.