Szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dniu 21 marca 2022 r. zorganizowało spotkanie dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. W szkoleniu udział wzięli kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z naszego powiatu.

 

Tematyka szkolenia dotyczyła:

  • zagadnień z zakresu Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym szczegóły dotyczące opiekunów tymczasowych.
  • programu korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym poradnictwa specjalistycznego.

 

Ponadto na spotkanie zaprosiliśmy Panią Elżbietę Olejniczak – Dyrektora PUP w Łomży oraz Panią Jolantę Kacprzak - Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, którzy podzielili się swoją wiedzą na temat zatrudnienia oraz opieki medycznej dla uchodźców z Ukrainy.

2022-03-22 10:39 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.