Program „Aktywny Samorząd” – edycja 2024

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Aktywny Samorząd" w 2024 roku”.
więcej

Kup samochód z dofinansowaniem PFRON!

foto
Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieli pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Chodzi tu o samochody osobowe dostosowane do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.
więcej

Program „Aktywny samorząd” – edycja 2023

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2023 roku”.
więcej

Program „Aktywny samorząd” – edycja 2022

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2022 roku”.
więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny Samorząd”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że obecnie trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej

Warsztat Terapii Zajęciowej ma nową siedzibę

foto
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. Warsztat Terapii Zajęciowej zmienił siedzibę z dotychczasowej w Marianowie na Nowy Cydzyn 79, 18 – 421 Piątnica.
więcej

Program „Aktywny samorząd” – edycja 2021

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2021 roku”.
więcej

Turnusy rehabilitacyjne w 2021 roku

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że pełen proces obsługi turnusów rehabilitacyjnych jest już dostępny w Systemie SOW.
więcej

Wsparcie PFRON kierowane do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

foto
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
więcej

OGŁOSZENIE NR 1/2020 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r.

foto
OGŁOSZENIE NR 1/2020 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
więcej

Składanie wniosków on-line w Systemie SOW w 2020 roku

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że od 1 stycznia 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił bez wychodzenia z domu wnioskowanie o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
więcej

Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi

foto
W myśl przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ponadto, w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin.
więcej

Program „Aktywny samorząd” – edycja 2019

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2019 roku”.
więcej

Program „Aktywny samorząd” – edycja 2018

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 lutego 2018 r., Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2018 roku”.
więcej

Warsztaty terapii zajęciowej - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania

foto
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 2046); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 Nr 63, poz. 587);
więcej

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

foto
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).
więcej

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

foto
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).
więcej

Turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie kosztów uczestnictwa

foto
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.)
więcej

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

foto
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 2046); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).
więcej

« · 1 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.