Przepisy i ważne ustawy

 

WAŻNE USTAWY

Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182)

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

 

 

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r., Nr 63, poz. 587)

Rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694)

Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964)

Rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586)

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2012 r., poz. 954)

Rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 96, poz.861, z późn. zm.)

Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 88, poz. 808, z późn. zm.)

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. z 2009 r., Nr 139, poz. 1141, z późn. zm.)

 

 

 

 

2013-03-13 09:12 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.