Życzenia Wielkanocne

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Kartka z kalendarza - Marzec 2024

foto
Przedstawiamy Nasz kalendarz na rok 2024. Kalendarz powstał w ramach realizacji działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. W kalendarzu wykorzystaliśmy prace laureatów konkursów profilaktycznych, których organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod hasłem: "Stop Przemocy".
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

23 lutego - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

foto
Depresja jest poważną chorobą, która znacząco obniża jakość życia we wszystkich jego obszarach. Według Światowej Organizacji (WHO) to jedna z najczęściej występujących chorób na świecie. Cierpią na nią nie tylko dorośli, ale także dzieci i młodzież.
więcej

III tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

foto
Trzecia tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością rozpocznie się 1 marca 2024 r. od godziny 10:00 i potrwa do 31 marca 2024 r. do godz. 23:59.
więcej

Spotkanie informacyjne dla kadry pomocy społecznej

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w dniu 16 lutego 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży zorganizowało spotkanie informacyjne dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomża.
więcej

Kartka z kalendarza - Luty 2024

foto
Przedstawiamy Nasz kalendarz na rok 2024. Kalendarz powstał w ramach realizacji działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. W kalendarzu wykorzystaliśmy prace laureatów konkursów profilaktycznych, których organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod hasłem: "Stop Przemocy".
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 150 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych, osób doświadczających kryzysu w związku z wypadkami losowymi, seniorów, dzieci w wieku szkolnym).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 60 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Kartka z kalendarza - Styczeń 2024

foto
Przedstawiamy Nasz kalendarz na rok 2024. Kalendarz powstał w ramach realizacji działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. W kalendarzu wykorzystaliśmy prace laureatów konkursów profilaktycznych, których organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod hasłem: "Stop Przemocy".
więcej

Kalendarz PCPR w Łomży na 2024 rok

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawia nasz kalendarz na rok 2024. Kalendarz powstał w ramach realizacji działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. W kalendarzu wykorzystaliśmy prace laureatów konkursów profilaktycznych, których organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod hasłem: "Stop Przemocy".
więcej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

foto
Przypadający na 21 listopada, Dzień Pracownika Socjalnego, stwarza dla nas szczególną okazję, aby złożyć podziękowania i życzenia osobom, które dają z siebie wszystko, pomagając innym. Jak trudno być pracownikiem socjalnym - wie tylko pracownik socjalny, a jak wiele satysfakcji przynosi wykonywanie tego zawodu może wiedzieć tylko pracownik socjalny. W dniu Waszego święta dziękujemy, że jesteście!!!
więcej

Konsultacje społeczne „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim"

foto
Rozpoczynają się konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Łomżyńskiego prowadzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży dotyczące projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2023 – 2030”.
więcej

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości

foto
Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.
więcej

Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023

foto
Zapraszamy do lektury i wykorzystania tegorocznego wydania „Informatora dla osób z niepełnosprawnością”. Ten praktyczny poradnik dla każdej osoby z niepełnosprawnością zawiera najważniejsze informacje dotyczące przyznawania rent, przebiegu orzecznictwa lekarskiego czy uprawnień pracowniczych. W „Informatorze …” znajdą Państwo informacje na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników, jak korzystać z prawa do dostępności oraz jak złożyć wniosek przez Internet.
więcej

Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.
więcej

„Pod Skrzydłami Anioła” – piknik integracyjny z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego

foto
„Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjęcie do własnej rodziny dziecka, ofiarowanie mu miłości, troski i opieki, dzielenie z nim radości, smutku i wprowadzenie w dorosłe życie to wspaniały dar dla drugiego człowieka”. Takimi właśnie słowami Pan Jacek Albin Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży podsumował pracę rodzin zastępczych z powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomża podczas pikniku integracyjnego pod hasłem „Pod Skrzydłami Anioła” z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowanego przez PCPR w Łomży w dniu 22 czerwca 2023 roku w przepięknym ogrodzie Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.