„Pod Skrzydłami Anioła” – piknik z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego

foto
19 czerwca 2024 roku w przepięknym ogrodzie Muzeum Przyrody - Dworze Lutosławskich w Drozdowie odbyła się tegoroczna edycja pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych pod hasłem "Pod Skrzydłami Anioła", zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, z okazji obchodzonego 30 maja wyjątkowego Święta – Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego na Plakat promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie kilkadziesiąt pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Kartka z kalendarza - Czerwiec 2024

foto
Przedstawiamy Nasz kalendarz na rok 2024. Kalendarz powstał w ramach realizacji działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. W kalendarzu wykorzystaliśmy prace laureatów konkursów profilaktycznych, których organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod hasłem: "Stop Przemocy".
więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo w PCPR w Łomży

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo, tj. podinspektora - stanowisko do obsługi księgowej i administracyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, nie została wybrana żadna oferta.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny na Plakat i Hasło Promujące Rodzicielstwo Zastępcze

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat i hasło promujące rodzicielstwo zastępcze. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
więcej

Kartka z kalendarza - Maj 2024

foto
Przedstawiamy Nasz kalendarz na rok 2024. Kalendarz powstał w ramach realizacji działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. W kalendarzu wykorzystaliśmy prace laureatów konkursów profilaktycznych, których organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod hasłem: "Stop Przemocy".
więcej

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach

foto
W dniu 24 kwietnia 2024 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kownatach miało miejsce uroczyste przekazanie nowego samochodu – mikrobusu 9-osobowego marki Renault, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
więcej

Życzenia Wielkanocne

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Kartka z kalendarza - Marzec 2024

foto
Przedstawiamy Nasz kalendarz na rok 2024. Kalendarz powstał w ramach realizacji działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. W kalendarzu wykorzystaliśmy prace laureatów konkursów profilaktycznych, których organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod hasłem: "Stop Przemocy".
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

23 lutego - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

foto
Depresja jest poważną chorobą, która znacząco obniża jakość życia we wszystkich jego obszarach. Według Światowej Organizacji (WHO) to jedna z najczęściej występujących chorób na świecie. Cierpią na nią nie tylko dorośli, ale także dzieci i młodzież.
więcej

III tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

foto
Trzecia tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością rozpocznie się 1 marca 2024 r. od godziny 10:00 i potrwa do 31 marca 2024 r. do godz. 23:59.
więcej

Spotkanie informacyjne dla kadry pomocy społecznej

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w dniu 16 lutego 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży zorganizowało spotkanie informacyjne dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomża.
więcej

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, iż rozpoczyna realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
więcej

Kartka z kalendarza - Luty 2024

foto
Przedstawiamy Nasz kalendarz na rok 2024. Kalendarz powstał w ramach realizacji działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. W kalendarzu wykorzystaliśmy prace laureatów konkursów profilaktycznych, których organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod hasłem: "Stop Przemocy".
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 150 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych, osób doświadczających kryzysu w związku z wypadkami losowymi, seniorów, dzieci w wieku szkolnym).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 60 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.