Wsparcie psychologiczne w województwie podlaskim - wykaz jednostek

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że dzięki współpracy z samorządami, Podlaski Urząd Wojewódzki sporządził wykaz jednostek, które zaangażowały się w pomoc psychologiczną na rzecz mieszkańców, uwzględniając możliwość rozmowy również w językach: ukraińskim i rosyjskim. To czterdzieści pięć miejsc w całym regionie, w których można uzyskać wsparcie telefoniczne.
więcej

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne z psychologiem i prawnikiem

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, iż prowadzi bezpłatne poradnictwo specjalistyczne: prawne i psychologiczne.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 130 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych, osób doświadczających kryzysu w związku z wypadkami losowymi).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie interwencyjnego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Biuletyn Informacyjny

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawia najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego. Artykuły przygotowane dla Państwa w tym zeszycie są wyjątkowo urozmaicone. We wszystkich poruszamy aspekty, które chodź bardzo ważne czasami zostają spychane na pobocza codzienności. Różne są przyczyny takiego – świadomego lub nie – pomijania tych istotnych kwestii.
więcej

Wesołych Świąt !!!

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, a patronat honorowy objął nad nim Starosta Łomżyński.
więcej

21 Listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

foto
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”, do naszej instytucji wpłynęło łącznie 164 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Szkolenie dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w dniu 21 października 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się szkolenie dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

Podsumowanie projektu "Liderzy Kooperacji"

foto
W czwartek 21 października 2021 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się spotkanie podsumowujące 3-letni projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku pn. „Liderzy Kooperacji”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ROPS oraz uczestnicy Partnerskiego Zespołu Kooperacji z terenu Powiatu Łomżyńskiego.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie powiatu łomżyńskiego, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Stop Przemocy”. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

"Pod skrzydłami Anioła"

foto
16.06.2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „ Pod skrzydłami Anioła”. Dyrektor PCPR w Łomży – p. Jacek Albin Nowakowski witając gości zapewnił, że „Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoja przyjaźń, miłość i opiekę”. Takimi aniołami są rodziny zastępcze, których na terenie powiatu Łomżyńskiego jest obecnie 33. Niestety fakt ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 wymusił kameralny charakter uroczystości i możliwość zaproszenia jedynie kilku rodzin zastępczych. Dyrektor PCPR w Łomży na ręce obecnych osób przekazał życzenia i podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym.
więcej

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

foto
Podziękowanie dla Rodzin Zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastepczego.
więcej

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie specjalisty - Inspektora nadzoru budowlanego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży ma nową siedzibę

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zmianie uległa siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży. Osoby zainteresowane orzekaniem mogą zgłaszać się do nowej siedziby zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 25. Godziny pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pozostają bez zmian: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30. Wejście od strony parkingu przy Przedszkolu Publicznym nr 2.
więcej

Życzenia Wielkanocne

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.