Ogłoszenie Dyrektora PCPR w Łomży

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR w Łomży. W związku z powyższym w tym dniu nasz urząd będzie NIECZYNNY*. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw w urzędzie. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w PCPR w Łomży

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
więcej

Komunikat Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

foto
W Starostwie Powiatowym w Łomży oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu będą załatwiane tylko pilne sprawy – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
więcej

Szkolenie dla opiekunów usamodzielnienia młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą

foto
W dniu 18.02.2020 r. odbyło się szkolenie skierowane do opiekunów usamodzielnienia młodzieży przygotowującej się do procesu opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej pt.: „Przygotowanie do procesu usamodzielnienia - identyfikowanie aktualnych zasobów środowiska wspierających usamodzielnienie oraz ograniczeń utrudniających ten proces. Rola opiekuna usamodzielnienia. Prawa i obowiązki usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.”
więcej

Spotkanie robocze poświęcone współpracy międzyinstytucjonalnej kadry pomocy społecznej

foto
W dniu 14 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się spotkanie robocze dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i sądem rodzinnym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Inicjatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Program „Aktywny Samorząd” – edycja 2020

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2020 roku”.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Interwencyjne poradnictwo psychologiczne

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin interwencyjnego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 100 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 55 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie interwencyjnego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 roku

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.
więcej

Wesołych Świąt !!!

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

„Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych”

foto
W dniu 12 grudnia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Komendą Miejską Policji w Łomży oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zorganizowało konferencję poświęconą zjawisku przemocy pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych”. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Starosty Łomżyńskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”, do dnia 4 grudnia 2019 r. do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 161 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Zaproszenie na konferencję poświęconą zjawisku przemocy „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy..."

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Komenda Miejska Policji w Łomży oraz Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą zjawisku przemocy „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych” organizowaną pod patronatem Starosty Łomżyńskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie powiatu łomżyńskiego, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Stop Przemocy”. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Mama dziecka niepełnosprawnego - jak poskładałam się na nowo

foto
Jestem Ula. Nie piszę do Ciebie jako Pani Doktor, gdyż jestem doktorem nauk przyrodniczych a nie psychologii, nie piszę jako osoba, która skończyła szereg kursów coachingowych, bo ich nie skończyłam. Piszę jako kobieta, która dzień po dniu studiuje życie z niepełnosprawnością, która zamieszkała w naszym domu. Przyjście na świat Niny było ogromnym wydarzeniem. Radość jaka była we mnie, rozlała się na personel medyczny i męża, który w porodzie uczestniczył. Trzy godziny później dowiedziałam się o podejrzeniu Trisomii 21 chromosomu, dzień później o potężnej wadzie serca. No i się zaczęło...
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.