Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 5/2014, z dnia 16 kwietnia 2014 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2019

foto
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi w punktach zorganizowanych przez Powiat Łomżyński.
więcej

Wesołych Świąt !!!

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Konferencja poświęcona zjawisku przemocy „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

foto
W dniu 7 grudnia 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało pod patronatem Starosty Łomżyńskiego konferencję poświęconą zjawisku przemocy pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy".
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”, do dnia 30 listopada 2018 r. do PCPR w Łomży wpłynęły 102 piękne prace plastyczne wykonane przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Zaproszenie na konferencję poświęconą zjawisku przemocy „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży serdecznie zaprasza na konferencję poświęconą zjawisku przemocy „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy ” organizowaną pod patronatem Starosty Łomżyńskiego. Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
więcej

PCPR w Łomży otwarte w sobotę - 8 grudnia 2018 r., zamknięte w poniedziałek - 24 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu łomżyńskiego, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Stop Przemocy”. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ma nowego Dyrektora

foto
W dniu 1 października 2018 roku stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży objął Pan Jacek Albin Nowakowski – dotychczasowy kierownik zespołu pieczy zastępczej w PCPR.
więcej

"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie podlaskim za 2017 rok"

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku opublikował dokument pn. „Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie podlaskim za 2017 rok”.
więcej

Informacja o projekcie pn. "Obywatele razem" realizowanym przez Stowarzyszenie Czas Rozwoju w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, iż z dniem 03.09.2018 r. Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” rozpoczęło realizację projektu "Obywatele razem", dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przy wsparciu trenerów pracy, którzy wspierają osobę niepełnosprawną w procesie poszukiwania, zdobycia oraz utrzymania pracy.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że na skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zatrudnienie specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy w ramach „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” (umowa zlecenie – 2 osoby) realizowanego przez PCPR w Łomży, do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00, do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 2 oferty cenowe.
więcej

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w okresie od 3 września do 10 października 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).
więcej

Kibice z pieczy zastępczej na Stadionie Narodowym w Warszawie

foto
W dniu 19 czerwca 2018 r. z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało wyjazd dla dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami oraz młodzieży z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży do Narodowej Strefy Kibica na Stadionie Narodowym w Warszawie na mecz Polska - Senegal.
więcej

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

foto
W dniu 20.06.2018 r. odbył się piknik integracyjny z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego, zorganizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. W tym roku gościł nas Kompleks Agroturystyczny „W Dębowym Lesie” w Elżbiecinie.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, do dnia 11 czerwca 2018 r. do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 187 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przechodzi na emeryturę

foto
27 kwietnia 2018 roku jest ostatnim dniem pracy zawodowej Pana Edwarda Jaroty - wieloletniego Dyrektora PCPR w Łomży. Po czterdziestu dwóch latach pracy, w tym trzydziestu pięciu w instytucjach pomocy społecznej przechodzi na zasłużoną emeryturę.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.