Szkolenie ”Zaburzenia integracji sensorycznej dzieci”

W dniu 14.10.2019 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, odbyło się szkolenie z zakresu: ”Zaburzenia integracji sensorycznej dzieci”, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łomży. Warsztaty skierowane do rodzin zastępczych z terenu powiatu łomżyńskiego poprowadziła Pani Krystyna Orzechowska-Gryguc - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. W spotkaniu wzięło udział 29 rodziców zastępczych.

 

Nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzeniami, które pojawiają się, gdy układ nerwowy niewłaściwie organizuje bodźce zmysłowe. Problem ten bardzo często występuje u dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i wpływa na ich uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny. Większość zaburzeń może zminimalizować dobrze dobrana i prowadzona terapia oraz opiekunowie wykazujący wsparcie i zrozumienie.

Zorganizowane szkolenie miało na celu wsparcie rodzin zastępczych w pozyskaniu wiedzy na temat: czym są zaburzenia integracji sensorycznej?, w jaki sposób można wychwycić nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej?, jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń?, kiedy należy zasięgnąć opinii specjalisty?, gdzie należy zwrócić się o pomoc?.

Spotkanie umożliwiło rodzicom zastępczym wymianę spostrzeżeń i kontaktów oraz otrzymanie konkretnych wskazówek od terapeuty integracji sensorycznej.

Na koniec spotkania, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - Pan Jacek Albin Nowakowski podkreślił, iż zapewnienie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia rodzinom zastępczym oraz przebywającym w nich dzieciom, nie byłoby możliwe bez aktywnej współpracy z takimi instytucjami jak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w podziękowaniu za trud wkładany w codzienną pracę na rzecz wszystkich dzieci, w tym dzieci pozbawionych możliwości przebywania w rodzinach naturalnych, Dyrektor na ręce Pani Krystyny Orzechowskiej–Gryguc przekazał kwiaty oraz wyrazy wdzięczności.

Anna Plona

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

2019-10-18 14:55 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.