Dokumenty do pobrania ze strony:

 

Aby pobrać formularz kliknij prawym przyciskiem myszki na odnośniku i wybierz: "Zapisz element docelowy jako..."

 

DANE DO STRATEGII I PROGRAMÓW:

> Edytowalna tabela - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

> Edytowalna tabela - Program dot. przeciwdziałania przemocy domowej

> Edytowalna tabela - Program dot. rozwoju pieczy zastępczej

 

 

DOFINANSOWANIA Z PFRON - EDYCJA 2024:

> WNIOSEK - Dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych

> ZAŁĄCZNIK - Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

> WNIOSEK - Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

> ZAŁĄCZNIK - Zaświadczenie lekarskie (sprzęt rehabilitacyjny)

> ZAŁĄCZNIK - Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

> WNIOSEK - Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

> ZAŁĄCZNIK - Zaświadczenie lekarskie (bariery architektoniczne)

> ZAŁĄCZNIK - Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

> WNIOSEK - Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

> ZAŁĄCZNIK - Zaświadczenie lekarskie (bariery techniczne)

> ZAŁĄCZNIK - Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

> WNIOSEK - Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

> ZAŁĄCZNIK - Zaświadczenie lekarskie (bariery w komunikowaniu się)

> ZAŁĄCZNIK - Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

> WNIOSEK - Dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

> ZAŁĄCZNIK - Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOWNATACH

> Wniosek do OPS z prośbą o pomoc w skompletowaniu dokumentacji

> Wniosek do PCPR z prośbą o skierowanie do ŚDS w Kownatach

> Wniosek do PCPR z prośbą o przedłużenie pobytu w ŚDS w Kownatach

> Zaświadczenie lekarza psychiatry lub lekarza neurologa dla osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS

> Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia

 

 

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" - EDYCJA 2024:

> WNIOSEK - Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 1

> WNIOSEK - Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 2 lub 3

WNIOSEK - Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 4

> WNIOSEK - Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1 lub 3 lub 4

> WNIOSEK - Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 2

> WNIOSEK - Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 5

> WNIOSEK - Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 1

> WNIOSEK - Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 2

> WNIOSEK - Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 3

> WNIOSEK - Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 4

> WNIOSEK - Moduł I, Obszar C, Zadanie nr 5

> WNIOSEK - Moduł I, Obszar D

> WNIOSEK - Moduł II

> Załącznik: Zaświadczenie lekarskie - Obszar B1

Załącznik: Zaświadczenie lekarskie - Obszar B3

> Załącznik: Zaświadczenie lekarskie - Obszar B4

> Załącznik: Zaświadczenie lekarskie - Obszar C1

> Załącznik: Zaświadczenie lekarskie - Obszar C3, C4

Załącznik: Zaświadczenie lekarskie - Obszar C5 - skuter

Załącznik: Zaświadczenie lekarskie - Obszar C5 - oprzyrządowanie do wózka ręcznego

> Załącznik: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

> Załącznik: Zaświadczenie ze szkoły/uczelni - Moduł II

 

 

2009-03-09 15:11 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.