Ważne linki i adresy

 

POWIAT ŁOMŻYŃSKI:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

www.powiatlomzynski.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

tel. (86) 215-69-00, fax. (86) 215-69-04

e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

www.pcpr.powiatlomzynski.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 209, 18-400 Łomża

tel. (86) 215-69-42, fax. (86) 215-69-70

e-mail: pcprlomza@powiatlomzynski.pl

 

Gmina Łomża

 

Urząd Gminy Łomża

www.gminalomza.pl

ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża

tel. (86) 216-52-63, fax. (86) 216-52-64

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1a, 18 -400 Łomża

tel. (86) 216-48-80, fax. (86) 216-39-46

e-mail: opsgmlomza@4lomza.pl

Gmina Piątnica

 

Urząd Gminy Piątnica

www.gminapiatnica.pl

ul. Stawiskowska 53 , 18-421 Piątnica

tel. (86) 216-24-76, fax. (86) 215-21-13

e-mail: ugpiatnica@doc.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

www.opspiatnica.pl

ul. Stawiskowska 10, 18-421 Piątnica

tel. (86) 215-21-10

e-mail: poczta@opspiatnica.pl

 

Miasto i Gmina Jedwabne

 

Urząd Miejski w Jedwabnem

www.jedwabne.pl

ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne

tel./fax. (86) 217-20-40

e-mail: urzad@jedwabne.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem

 ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne

tel./fax. (86) 217-25-72

e-mail: ops@jedwabne.pl

Miasto i Gmina Nowogród

 

Urząd Miejski w Nowogrodzie

www.nowogrod.com

ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

tel. (86) 217-55-28, fax. (86) 217-55-20

e-mail: umnowogrod@wp.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie

ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

tel. (86) 217-55-61, fax. (86) 217-55-20

e-mail: opsnowogrod@wp.pl

Gmina Wizna

 

Urząd Gminy Wizna

www.wizna.pl

 Pl. Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

 tel. (86) 219-60-18, fax: (86) 219-60-56

e-mail: wizna@wizna.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Pl. Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

tel. (86) 219-60-56 wew. 11

e-mail: gops_wizna@wp.pl

Gmina Przytuły

 

Urząd Gminy w Przytułach

www.przytuly.powiatlomzynski.pl

 ul. Supska 10, 18-423 Przytuły

tel./fax. (86) 217-70-13

e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach

ul. Supska 10, 18-423 Przytuły

tel. (86) 217-70-05

e-mail: gopsprzytuly@wp.pl

Gmina Miastkowo

 

Urząd Gminy Miastkowo

www.miastkowo.pl

ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

tel. (86) 217-48-78, fax. (86) 217-48-29

 e-mail: gmina.miastkowo@vp.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie

ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

tel. (86) 217-49-93, fax. (86) 217-48-23

e-mail: ops.miastkowo@gmail.com

Gmina Śniadowo

 

Urząd Gminy Śniadowo

www.sniadowo.powiatlomzynski.pl

ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

tel. (86) 217-61-69

e-mail: sniadowo@zgwrp.org.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie

ul.Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

tel. (86) 217-61-49

ugsniadowo@hi.pl

Gmina Zbójna

 

Urząd Gminy w Zbójnej

www.zbojna.powiatlomzynski.pl

ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

tel. (86) 214-00-29

 e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej

ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

tel. (86) 214-00-51, fax. (86) 214-00-51

e-mail: gops_zbojna@wp.pl

 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚRODKI WSPARCIA, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

 

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży

www.lomza-dps.pl

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 222,  18-400 Łomża

tel.  86 218 61 87,  fax. 86 218-23-28

 

 

Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie

16-080 Tykocin, ul. Klasztorna 1

 tel. (85) 718 72 37,  fax. (85) 718 76 87

 e-mail: dpstykocin@wp.pl

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Łomży

www.dpslomza.info

ul. Polowa 39, 18-400 Łomża

 tel. (86) 216-52-51, fax. (86) 216-52-52

e-mail: dpslomza@op.pl

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach

www.kownaty-osrodekwsparcia.pl

Kownaty 85, 18-421 Piątnica

tel.  (86) 219-15-95

e-mail: ow_kownaty@wp.pl

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie

www.nasz-cel.pl

Marianowo 5, 18-421 Piątnica

tel./fax. (86) 219-29-80

e-mail: wtzmarianowo@o2.pl

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych „BONA” w Łomży

wtz.bona.lomza.pl

ul. Bernatowicza 3, 18-400 Łomża

 tel. (86) 216-02-64

e-mail: wtz.lomza@wp.pl

 

 

 

WSPARCIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży

ul. Wojska Polskiego 25, 18-400 Łomża

tel./fax. (86) 216-64-56

 e-mail: wydzial.pzon@um.lomza.pl

 

 

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży

 ul. Dworna 23B

18-400 Łomża

 tel. 86 216-74-16

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża

tel. (86) 215-69-47

e-mail: poradniapp1.lomza@poczta.fm

 

 

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

tel. (86) 219-90-18, fax. (86) 219-90-18

e-mail: zpozstat@wp.pl

 

 

 

INNE - MIASTO ŁOMŻA / POWIAT ŁOMŻYŃSKI:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

www.pup.lomza.pl

ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża

      tel. (86) 215-80-10

      e-mail:  bilo@praca.gov.pl

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

www.mopslomza.pl

ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża

tel. 86 2164260, 86 2164088, fax. 86 2165851

e-mail: poczta@mopslomza.pl

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży

www.oik.lomza.pl

ul. Wojska Polskiego 161, 18-400 Łomża

tel./fax. (86) 216 98 20

e-mail:  pomoc@oik.lomza.pl

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży

bpo.home.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27 lok. 215, 18-400 Łomża

tel.: 86 216 48 79, fax.: 86 216 48 79

e-mail: bpolomza@o2.pl

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży

tpd.org.pl

ul. Mickiewicza 12, 18-400 Łomża

tel.: 86 218 23 97, fax.: 86 218 23 97

e-mail: tpdlomza@wp.pl

 

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Łomży

diabetyk.org.pl

ul. Niemcewicza 17/6, 18-400 Łomża

tel. (86) 219-83-67

 

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski - Koło w Łomży

www.pzn.org.pl

ul. Stary Rynek 6 lokal 32, 18-400 Łomża

tel. 504 395 631

 

 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Łomży

www.pck.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

tel. (86) 216-25-90, fax. (86) 216-25-90

e-mail: lomza@pck.org.pl

 

 

Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” Oddział Pomocy Osobom z SM w Łomży

Księcia Janusza I 4 lok. 50

18-404 Łomża

Tel.: 86 473 16 60

 

 

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej” w Marianowie

www.nasz-cel.pl

Marianowo 5, 18-421 Piątnica

tel./fax. (86) 219-29-80

e-mail: wtzmarianowo@o2.pl

 

 

Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży

ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża

tel. +48 (86) 216-29-92

tel./fax: +48 (86) 216-29-38

e-mail: lomza@caritas.pl

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży

ul. Gen. Sikorskiego 222, 18-400 Łomża

Tel.: 86 218 23 28, Faks: 86 218 23 28

E-mail: pkpslomza@poczta.onet.pl

Strona: www.baliki.media.net.pl

 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27,

18-400 Łomża

Tel: 86 216 27 84

 

 

Klub Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży

ul. M.C. Skłodowskiej 2

18-400 Łomża

 tel. 86 216-28-49

 

 

 

STRONY DOT. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY:

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

www.niebieskalinia.pl

ul. Korotyńskiego 13, Warszawa  02-121

tel. 22 824-25-01, fax.  22 823-96-64

e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

 

 

Fundacja Dzieci Niczyje

www.fdn.pl

ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa

 tel./fax. 22 616 02 68, 22 616 03 14

 e-mail: fdn@fdn.pl

 

 

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

www.strada.org.pl

skrytka pocztowa nr 5, 00 - 956 Warszawa 10

Telefon zaufania: +48 22 628 99 99

Biuro fundacji: tel. +48 22 622 19 85, fax.: +48 22 622 19 85

e-mail: strada@strada.org.pl

 

 

 

STRONY DOT. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIEŃ:

 

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.narkomania.gov.pl

ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

tel.: (+48) (22) 641 15 01, (+48) (22) 855 54 58, (+48) (22) 855 54 69

fax.: (+48) (22) 641 15 65

e-mail: kbpn@kbpn.gov.pl

 

 

ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

www.etoh.edu.pl

ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa

tel. (22) 836-80-80, fax. (22) 836-80-81

 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.parpa.pl

Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa

tel. (+48 22) 250 63 25, fax. (+48 22) 250 63 60

e-mail: parpa@parpa.pl

 

 

Krajowe Centrum do spraw AIDS

www.aids.gov.pl

ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa

tel. 22 331 77 77, fax. 22 331 77 76

e-mail: aids@aids.gov.pl

 

 

 

STRONY RZĄDOWE I SAMORZADOWE:

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa

Telefon do centrali: 22‐661‐10‐00

 FAX do Biura Ministra: 22‐661‐13‐36

e‐mail: info@mpips.gov.pl

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

Al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

 tel. 22 50 55 500

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.brpo.gov.pl

Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa

tel. (+ 48 22) 55 17 700, fax. (+ 48 22) 827 64 53

infolinia obywatelska 800 676 676

 

 

Rzecznik Praw Dziecka

www.brpd.gov.pl

ul. Przemysłowa 30/32 , 00-450 Warszawa

tel. (22) 583 66 00, fax. (22) 583 66 96

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

 

 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

www.bialystok.uw.gov.pl

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

tel. 85 7439315, fax. 85 7439231

email: bok@bialystok.uw.gov.pl

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

www.rops-bialystok.pl

ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok

tel. 85 744 72 72, fax. 85 744 71 37

e-mail: rops@rops-bialystok.pl

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

www.wrotapodlasia.pl

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok             

tel.  85 66 54 549, fax. 85 66 54 567

e-mail: kancelaria@umwp-podlasie.pl

 

 

 

2013-04-25 12:15 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.