Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 100 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych, osób doświadczających kryzysu w związku z wypadkami losowymi, seniorów, dzieci w wieku szkolnym).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Wesołych Świąt !!!

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 2 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży podczas konferencji dot. przeciwdziałania przemocy pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, a patronat honorowy objął nad nim Starosta Łomżyński.
więcej

Konferencja pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy”

foto
Dnia 2 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało konferencję dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy”. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Starosty Łomżyńskiego.
więcej

Zaproszenie na konferencję pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy”, która odbędzie się 2 grudnia 2022 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży
więcej

Nagroda specjalna Minister Rodziny i Polityki Społecznej

foto
Mamy przyjemność poinformować, że nasza koleżanka - Izabella Grochowska, zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, otrzymała nagrodę specjalną Minister Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2022.
więcej

Dzień Pracownika Socjalnego

foto
21 Listopada 2022 r. - Życzenia od Dyrektora i Pracowników PCPR w Łomży z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „STOP PRZEMOCY”, do naszej instytucji wpłynęło łącznie 94 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „STOP PRZEMOCY”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie powiatu łomżyńskiego, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Stop Przemocy”. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Zostań Rodziną Zastępczą!

foto
Spot reklamowy promujący Rodzicielstwo Zastępcze.
więcej

Minister Marlena Maląg wręczyła odznaki Primus in Agendo oraz Meritis pro Familia

foto
"Zdają Państwo każdego dnia egzamin z człowieczeństwa na szóstkę" – tak zwróciła się do laureatów nagród Primus in Agendo oraz Meritis pro Familia podczas uroczystości wręczenia odznak minister Marlena Maląg. Przypomniała też w tym kontekście św. Jana Pawła II, który mówił, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale jakim jest.
więcej

Piknik integracyjny z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego - "Pod skrzydłami Anioła"

foto
„Ci, którzy wnoszą w życie innych ludzi promień słońca to ludzie, którzy nie potrafią zatrzymać go tylko dla siebie. Rodzina to nie tylko więzy krwi, to przede wszystkim miłość, zrozumienie, troska o bliską osobę”
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 76 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.
więcej

Konferencja pt. „Rodzina w kryzysie”

foto
W dniu 3 czerwca 2022 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Łomży oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zorganizowało konferencję pt. „Rodzina w kryzysie”.
więcej

Zaproszenie na konferencję pt. „Rodzina w kryzysie”

foto
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Łomży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Rodzina w kryzysie”.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Życzenia Wielkanocne

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.