Konsultacje społeczne „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim"

Rozpoczynają się konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Łomżyńskiego prowadzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży dotyczące projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2023 – 2030”.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 16.11.2023 r. – 06.12.2023 r. w formie pisemnej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji w związku z przygotowaniem „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2023 – 2030”.

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie łomżyńskim do zgłaszania opinii, propozycji i uwag do projektu Strategii - na załączonym formularzu konsultacji.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail: pcprlomza@powiatlomzynski.pl do dnia 06.12.2023 r.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

 

2023-11-16 09:26 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.