„Pod Skrzydłami Anioła” – piknik integracyjny z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego

„Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjęcie do własnej rodziny dziecka, ofiarowanie mu miłości, troski i opieki, dzielenie z nim radości, smutku i wprowadzenie w dorosłe życie to wspaniały dar dla drugiego człowieka”.

Takimi właśnie słowami Pan Jacek Albin Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży podsumował pracę rodzin zastępczych z powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomża podczas pikniku integracyjnego pod hasłem „Pod Skrzydłami Anioła” z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowanego przez PCPR w Łomży w dniu 22 czerwca 2023 roku w przepięknym ogrodzie Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie.

 

Piknik odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Łomżyńskiego.

Było nam szczególnie miło, że swoją obecnością uświetniła nasze święto Wicestarosta Łomżyński – Pani Maria Dziekońska, która dziękując rodzinom zastępczym za ich codzienny trud i zaangażowanie jakie wkładają w pełnienie funkcji rodziny zastępczej, zwróciła uwagę na fakt, że opiekunowie zastępczy dają dzieciom to, co w życiu najważniejsze – miłość, bezpieczeństwo, rodzinę i dom. 

Obchody dnia rodzicielstwa zastępczego są szczególną okazją do podziękowania wszystkim naszym Rodzinom Zastępczym oraz wręczenia wyjątkowych wyróżnień dla rodzin zastępczych z największym stażem.

W bieżącym roku Statuetki „Anioła” zostały wręczone następującym rodzinom zastępczym z terenu powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomża:

  • Państwu Elżbiecie i Janowi Tyszka,
  • Państwu Elżbiecie i Mirosławowi Gardockim,
  • Państwu Marzenie i Mirosławowi Dąbrowskim – prowadzącym pogotowie rodzinne w Łomży.

 

Dyrektor PCPR podkreślił, że jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności, że istnieją tak cudowni ludzie, którzy podjęli się wychowywania dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej. Ten wyjątkowy moment był znakomitą sposobnością aby uczcić wszystkie nasze rodziny okolicznościowym tortem.

Piknik stanowił wspaniałą okazję, aby podziękować wszystkim ludziom oraz instytucjom zaangażowanym w pomoc na rzecz dziecka i rodziny, współpracującym z nami na co dzień.

Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.: Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego, Pani Elwira Bożena Jabłońska – Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wraz z pracownikami, Pani Agnieszka Jankowska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży wraz z kuratorami pionu rodzinnego, Pani Edyta Nowicka-Popielarczyk – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Łomży, kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Pani Anna Fabin – Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży wraz z pracownikami,  Pani Anna Roszkowska – Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie wraz z pracownikami i uczestnikami, Pani Mariola Czarnecka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, Pani Monika Duchnowska – prawnik pracujący przy PCPR w Łomży, a także Pani Ewa Sznejder – gospodarz Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie.

Podczas spotkania zostali uhonorowani laureaci tegorocznej edycji powiatowego konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego. Ogłoszony konkurs miał na celu nie tylko poszerzanie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, ale również kształtowanie wrażliwości młodych mieszkańców Powiatu w taki sposób, by w przyszłości chcieli stworzyć dom dla dzieci pozbawionych możliwości przebywania w swoim.

Po gali wręczenia nagród wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć prace konkursowe, zwiedzić Muzeum oraz wziąć udział w pikniku rodzinnym. Wspaniałe walory przyrodnicze miejsca oraz pogoda sprzyjały temu, by pobyć trochę razem, lepiej się poznać i nabrać sił do dalszej współpracy.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia, a zwłaszcza Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – Pani Ewie Sznejder, pracownikom tegoż Muzeum, pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie za przygotowanie statuetek „Aniołów” wręczanych rodzinom zastępczym, a także pracownikom oraz uczestnikom Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy za zorganizowanie zabaw dla dzieci podczas pikniku.

Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonej poniżej fotogalerii.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

2023-06-26 14:42 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.