Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa zestawów komputerowych

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę trzydziestu jeden zestawów komputerowych (komputer przenośny typu laptop, myszka komputerowa oraz drukarka laserowa)”, wybrana została najkorzystniejsza oferta.
więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów komputerowych na potrzeby PCPR w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zawiadamia, że postępowanie ofertowe na dostawę trzydziestu jeden zestawów komputerowych (ogłoszone dnia 27 lipca 2020 r.) zostało zakończone bez wyboru żadnej z ofert.
więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę 31 zestawów komputerowych na potrzeby PCPR w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Ogłoszenie Dyrektora PCPR w Łomży

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR w Łomży. W związku z powyższym w tym dniu nasz urząd będzie NIECZYNNY*. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw w urzędzie. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w PCPR w Łomży

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
więcej

Komunikat Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

foto
W Starostwie Powiatowym w Łomży oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu będą załatwiane tylko pilne sprawy – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
więcej

Szkolenie dla opiekunów usamodzielnienia młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą

foto
W dniu 18.02.2020 r. odbyło się szkolenie skierowane do opiekunów usamodzielnienia młodzieży przygotowującej się do procesu opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej pt.: „Przygotowanie do procesu usamodzielnienia - identyfikowanie aktualnych zasobów środowiska wspierających usamodzielnienie oraz ograniczeń utrudniających ten proces. Rola opiekuna usamodzielnienia. Prawa i obowiązki usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.”
więcej

Spotkanie robocze poświęcone współpracy międzyinstytucjonalnej kadry pomocy społecznej

foto
W dniu 14 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się spotkanie robocze dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i sądem rodzinnym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Inicjatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Program „Aktywny Samorząd” – edycja 2020

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2020 roku”.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Interwencyjne poradnictwo psychologiczne

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin interwencyjnego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 100 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 55 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie interwencyjnego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2020 roku

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.
więcej

Wesołych Świąt !!!

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

„Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych”

foto
W dniu 12 grudnia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Komendą Miejską Policji w Łomży oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zorganizowało konferencję poświęconą zjawisku przemocy pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych”. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Starosty Łomżyńskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.