Życzenia Wielkanocne

foto
Życzenia świąteczne od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie interwencyjnego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 110 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych, osób doświadczających kryzysu w związku z wypadkami losowymi).
więcej

Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego ,,Niepełnosprawność w czasach pandemii”

foto
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Niepełnosprawność w czasach pandemii”. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, a patronat honorowy objął nad nim Starosta Łomżyński.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie interwencyjnego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

foto
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).
więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 1/2021, z dnia 28 stycznia 2021 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Informacja o naborze uczestników do Centrum Integracji Społecznej

foto
Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.
więcej

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W CZASACH PANDEMII”

foto
W wyniku ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Niepełnosprawność w czasach pandemii”, do dnia 18 grudnia 2020 r. do PCPR w Łomży wpłynęły piękne prace plastyczne wykonane przez uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego. Wszystkie nadesłane prace dnia 23 grudnia 2020 r. zostały poddane ocenie przez komisję, w skład której wchodzili pracownicy PCPR w Łomży.
więcej

Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W CZASACH PANDEMII”

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako realizator zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i placówek oświatowych z terenu powiatu łomżyńskiego, do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Niepełnosprawność w czasach pandemii”. Celem konkursu jest propagowanie idei integracji i prawidłowych postaw wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.
więcej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

foto
Życzenia od Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
więcej

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym..."

foto
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
więcej

KOMUNIKAT STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

foto
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży z dniem 3 listopada 2020 roku
więcej

Uroczyste przekazanie zestawów komputerowych i środków ochrony osobistej dla rodzin zastępczych

foto
Dnia 8 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się uroczyste przekazanie przedstawicielom rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu łomżyńskiego wsparcia uzyskanego dzięki realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Projekt finansowany z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój ma za zadanie zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.
więcej

Projekt dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (rehabilitacja kompleksowa)

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY)
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa zestawów komputerowych

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę trzydziestu jeden zestawów komputerowych (komputer przenośny typu laptop, myszka komputerowa oraz drukarka laserowa)”, wybrana została najkorzystniejsza oferta.
więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów komputerowych na potrzeby PCPR w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zawiadamia, że postępowanie ofertowe na dostawę trzydziestu jeden zestawów komputerowych (ogłoszone dnia 27 lipca 2020 r.) zostało zakończone bez wyboru żadnej z ofert.
więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę 31 zestawów komputerowych na potrzeby PCPR w Łomży

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 2/2019, z dnia 25 marca 2019 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.