Konferencja pt. „Rodzina w kryzysie”

W dniu 3 czerwca 2022 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Łomży oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zorganizowało konferencję pt. „Rodzina w kryzysie”.

 

Konferencję poprowadzili: Pani Mariola Czarnecka – Dyrektor PPP nr 1 w Łomży, Pan Jacek Albin Nowakowski – Dyrektor PCPR w Łomży oraz Pani Renata Szymańska – Dyrektor WOPiTU w Łomży.  

W spotkaniu wzięli udział m. in.: Pani Maria Dziekońska – Wicestarosta Łomżyński, Pani Elżbieta Olejniczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu, przedstawiciele Gminnych Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawiciele szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.

 

 Program konferencji obejmował następujące tematy:

 

„Kryzys w rodzinie i jego wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży”

  • Renata Szymańska, dyrektor WOPiTU w Łomży.

„Cyberprzemoc”

  • Aneta Kempa–Bagińska, psycholog w PCPR w Łomży.

„Zmiana w profilu diagnostycznym dzieci i młodzieży – wyniki badań własnych”

  • Agnieszka Czarnecka, pedagog PPP nr 1 w Łomży,
  • Elżbieta Kłosek, psycholog PPP nr 1 w Łomży.

„Program wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli – rekomendacje”

  • Krystyna Orzechowska–Gryguc, pedagog PPP nr 1 w Łomży.

 

Po oficjalnej części miało miejsce spotkanie informacyjno – edukacyjne dla przedstawicieli kadr pomocy społecznej powiatu łomżyńskiego, współorganizowane z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białymstoku. Część szkoleniową poprowadziła Pani Anna Tomulewicz z ROPS oraz Pan Jacek Albin Nowakowski z PCPR w Łomży. Tematyka szkolenia dotyczyła problematyki tworzenia Centrów Usług Socjalnych, deinstytucjonalizacji oraz zagadnień dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

2022-06-07 11:54 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.