Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego, wyłoniona została najkorzystniejsza oferta.

W terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. do godziny 15:30 do PCPR w Łomży wpłynęła 1 oferta cenowa.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Europejskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze

Monika Duchnowska

ul. Przedwiośnie 12/2

18 – 400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie była to jedyna oferta jaka wpłynęła do PCPR w wymaganym terminie.

 

Łomża, dnia 12.01.2023 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski2023-01-13 10:28 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.