Świadczenie 500 zł dla dzieci w rodzinach zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży uprzejmie informuje, iż w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Rodzina 500+" rodzinom zastępczym od dnia 1 kwietnia 2016 roku przysługiwał będzie dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe.

 

Podstawą przyznania dodatku będzie złożenie przez rodzinę zastępczą odpowiedniego wniosku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27. (wniosek do pobrania poniżej).

 

WAŻNE TERMINY!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego, przysługującego na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia). Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przyznawania dodatku wychowawczego zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. 86 215 69 46.

 

2016-03-21 13:54 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.