Powiatowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 3 czerwca w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się uroczystość z okazji obchodów dnia rodzicielstwa zastępczego zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Spotkanie miało na celu uhonorowanie rodzin zastępczych, zwrócenie uwagi na trud i poświęcenie, jakie wkładają codziennie w opiekę i wychowanie swoich podopiecznych, na to jak wielki dar ofiarowują drugiemu człowiekowi, tworząc dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej prawdziwy dom.

 

Obchody dnia rodzicielstwa zastępczego to także szansa na promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i jego roli w systemie opieki nad dzieckiem. Założenie takie miał konkurs plastyczny zorganizowany przez PCPR w Łomży. Jego celem było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych, a także kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin. Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Łomżyńskiego Pani Elżbiety Parzych.

W czasie spotkania Pani Starosta podziękowała wszystkim rodzicom zastępczym, którzy na co dzień troszczą się o swoich wychowanków, dając im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji a przede wszystkim miłość.

Pogratulowała uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym, podkreślając ich ogromne zaangażowanie. Zaowocowało ono powstaniem wielu przepięknych prac. Laureaci odebrali z rąk Starosty i dyrektora PCPR pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Przybyłe rodziny zastępcze oraz goście, którzy na co dzień wspierają rozwój rodzinnej pieczy zastępczej otrzymali oprawione reprodukcje nagrodzonych prac. Część oficjalną spotkania zakończył występ wokalny zespołu „ARKA” uczestników WTZ  w Marianowie, po którym wszyscy goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy pokonkursowej. 

 

2016-06-04 09:46 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.