„Razem Raźniej” - Grupa Wsparcia dla Rodzin Zastępczych

Najlepszym sposobem spełnienia największych marzeń dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w swoich rodzinach naturalnych są rodziny zastępcze. Rodziną zastępczą może zostać każdy, kto pragnie nieść pomoc dzieciom – wystarczą tylko miejsce w sercu i domu. Cieszymy się, że Państwo zdecydowaliście się zostać rodzicami zastępczymi dla potrzebujących opieki dzieci i jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed rodziną zastępczą stoją trudne zadania dlatego chcielibyśmy pomóc Państwu poradzić sobie z różnymi trudnościami, z emocjami i myślami, jakie się pojawiają w sytuacjach związanych ze sprawowaniem opieki zastępczej każdego dnia.

 

„Razem Raźniej” to nasza propozycja na nazwę Grupy Wsparcia bo uważamy, iż najlepszym sposobem na znalezienie nowych rozwiązań oraz uzyskanie wsparcia jest rozmowa i wymiana doświadczeń z osobami, które mają podobne problemy czy też znajdują się w podobnej sytuacji.

Grupa Wsparcia ma charakter cyklicznych spotkań odbywających się co dwa miesiące w godzinach ustalonych przez uczestników. Każde takie spotkanie trwa około dwóch godzin i odbywa się w obecności i przy wsparciu psychologa lub innego specjalisty, który swoją wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym pomoże opiekunom rozwinąć ich dotychczasowe kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Z założenia - jeśli rodzinę zastępczą stanowi małżeństwo i jeśli jest to możliwe – na spotkania zapraszamy oboje małżonków.

Tematy spotkań będą dotyczyć zagadnień ważnych dla uczestników spotkania w danym momencie ich życia rodzinnego. Poruszane będą sprawy dotyczące rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, ich trudności związanych z przeżywaniem straty, przykrych doświadczeń, radzenia sobie z konfliktami i zmianami, nabywania nowych umiejętności życiowych, nawiązywania wartościowych więzi, motywowania się do nauki, do pozytywnego działania i współpracy z innymi oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Opiekunowie będą mieli możliwość: wymiany spostrzeżeń i kontaktów, udzielenia sobie wzajemnych wskazówek, otrzymania porad i pisemnych opracowań psychologiczno-pedagogicznych z różnych zagadnień oraz bieżących informacji z zakresu pieczy zastępczej.

Dzięki umożliwieniu Państwu wzięcia dobrowolnego i aktywnego udziału w Grupie Wsparcia chcielibyśmy pomóc rozwiązywać problemy, z którymi jako rodzice zastępczy na co dzień się stykacie, dać Państwu szansę na kontakt z osobami, które mają podobne doświadczenia i problemy choć być może różne pomysły na rozwiązania, a także - zapewnić stałe wsparcie i pomoc.


Pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (parter). 

 

2017-03-17 15:02 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.