Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych – Przykład jak pomóc sobie i jak udzielać pomocy innym

W przekonaniu wielu osób profesjonalnie niezwiązanych z problematyką rodzin wychowujących dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej rozwiązaniem problemu wsparcia rodzin jest zapewnienie im pomocy socjalnej, materialnej. Z naszego doświadczenia wynika, że nieodzowne jest również zapewnienie tym rodzinom wsparcia społecznego, które rozumiemy jako oferowanie pomocy w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady i informacji.

 

Jednym z instrumentów owego wsparcia jest Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych – inicjatywa powołana na bazie przekonania o ogromnych możliwościach tkwiących w samopomocy. Naszym zadaniem jest wyzwolenie w każdym uczestniku Grupy poczucia, że jest częścią grupy ludzi, dla których jego problemy są ważne i którzy pragną go wesprzeć w ich rozwiązywaniu. Do zapoznania się z naszą ofertą zaprosiliśmy wszystkich opiekunów zastępczych  z terenu powiatu łomżyńskiego.

W dniu 04.04.2017 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, odbyło się pierwsze spotkanie, które miało charakter organizacyjny. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 25 rodziców zastępczych z terenu Powiatu. Wspólnie spędzony czas stał się doskonałą okazją do lepszego poznania się,  zidentyfikowania potrzeb. Dyrektor, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz obecny na spotkaniu psycholog przedstawili zasady funkcjonowania Grupy oraz cel jej powołania, jakim jest wymiana doświadczeń oraz dawanie i doświadczanie emocjonalnego wsparcia. Grupa wsparcia będzie miała charakter cyklicznych spotkań, odbywających się co dwa miesiące w godzinach dogodnych dla  uczestników. 

Grupa Wsparcia ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich opiekunów zastępczych z terenu powiatu łomżyńskiego do zapoznania się z naszą ofertą i do zgłaszania chęci udziału w niej.

 

2017-04-05 10:35 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.