Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 30 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).

 

W terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęła 1 oferta cenowa.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Monika Duchnowska

ul. Przedwiośnie 12/2

18 – 400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie była to jedyna oferta jaka wpłynęła do PCPR w wymaganym terminie.

 

Łomża, dnia 22.01.2018 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

2018-01-22 12:54 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.