Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 150 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).

 

Do dnia 19 stycznia 2018 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęły 2 oferty cenowe.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Poradnia Psychologiczna-Rodzinna

mgr Jadwiga Kołakowska

Pl. Niepodległości 16/6

18 – 400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

Łomża, dnia 22.01.2018 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

2018-01-22 13:13 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.