"Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie podlaskim za 2017 rok"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku opublikował dokument pn. „Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie podlaskim za 2017 rok”.

 

Przygotowanie Analizy poprzedziło przyjęcie przez Sejmik Województwa Podlaskiego dnia 25 czerwca 2018 r. „Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim za rok 2017 ", która została sporządzona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 przyjętej Uchwałą Nr XLV/53414 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. oraz na podstawie informacji przekazanych przez gminy i powiaty za pomocą centralnej aplikacji statystycznej (CAS).

Dokument jest dostępny do pobrania pod poniższym linkiem:

https://puw.bip.gov.pl/analiza-stanu-skutecznosci-pomocy-spolecznej-w-wojewodztwie-podlaskim/analiza-stanu-skutecznosci-pomocy-spolecznej-za-2017-r.html

 

2018-09-26 08:48 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.