Zaproszenie na konferencję poświęconą zjawisku przemocy „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży serdecznie zaprasza na konferencję poświęconą zjawisku przemocy „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy ” organizowaną pod patronatem Starosty Łomżyńskiego. Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

PROGRAM KONFERENCJI

9:45 – 10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10 – Jacek Albin Nowakowski -Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - Otwarcie

10:10 – 10:25 – Lech Marek Szabłowski - Starosta Powiatu Łomżyńskiego – Podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem  „STOP PRZEMOCY” oraz wręczenie nagród laureatom

10:25 – 11:25 – Iwona Lewkowicz – Psychoterapeuta, Pracownik dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku autorka książek dla nauczycieli i rodziców:- "Teatr wyobraźni – czyli wizualizacje na zajęciach dla przedszkolaków"; "Wspieranie dzieci"; "Jak ty sobie poradzisz w szkole"; "Znowu jesteś niegrzeczny", "Emocje u dzieci w wieku przedszkolnym.–„Wystąpienie dotyczące przemocy emocjonalnej, psychicznej i fizycznej wobec dzieci i młodzieży – Depresja, samookaleczenia, autodestrukcja”.

11:25 – 12.00. -  Renata Szymańska – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży - „Psychologiczny portret sprawcy i praca nad zmianą zachowań przemocowych.”

12:00 – 12:40 – Urszula Jabłońska vel Leszczyńska –  Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, Pracownik Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM oraz Stacjonarnej Placówki Interwencyjno - Terapeutycznej  - "Przemoc czy konflikt – diagnoza przemocy z perspektywy praktyka”

12:40 – 12:55 - asp. Monika Lipińska - asystent Zespołu Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, koordynator procedury "Niebieskiej Karty"  - "Przemoc wobec kobiet, chorych i niepełnosprawnych"

12:55 – 13:10 - ks. Andrzej Mikucki – Dyrektor Caritas diecezji Łomżyńskiej  - "Przeciwdziałanie przemocy w doświadczeniu duszpasterskim"

13:10 – 13:25 – Katarzyna Nita – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży - "Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży”

13:25 – 13:35 – Monika Gołaś - Bazydło – PCPR w Kolnie - „Działalność specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w Kolnie”

 

2018-12-03 15:16 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.