Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).

 

W terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęło 2 oferty cenowe.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Monika Duchnowska

ul. Przedwiośnie 12/2

18 – 400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie była to najtańsza oferta jaka wpłynęła do PCPR w wymaganym terminie.

 

Łomża, dnia 30.01.2019 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

2019-01-30 11:17 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.