Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 120 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).

 

Do dnia 8 lutego 2019 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęła 1 oferta cenowa.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Poradnia Psychologiczna-Rodzinna

mgr Jadwiga Kołakowska

Pl. Niepodległości 16/6

18 – 400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie była to jedyna oferta jaka wpłynęła w wymaganym terminie.

 

Łomża, 12.02.2019 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

2019-02-12 14:00 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.