Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Interwencyjne poradnictwo psychologiczne

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 30 godzin interwencyjnego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).

 

Do dnia 8 lutego 2019 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęło 2 oferty cenowe.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Kołakowski Paweł Romuald

Psychoterapia Superwizja Terapia Uzależnień

Pl. Niepodległości 16 lok. 6

18 – 400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrany oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Ponieważ obie oferty cenowe posiadały taką samą stawkę za godzinę poradnictwa, wybrano oferenta z większym doświadczeniem zawodowym.

 

Łomża, 12.02.2019 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

2019-02-12 14:03 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.