Spotkanie poświęcone współpracy międzyinstytucjonalnej kadry pomocy społecznej

W dniu 22 lutego 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało spotkanie poświęcone tematyce współpracy międzyinstytucjonalnej kadry pomocy społecznej z terenu powiatu łomżyńskiego, miasta Łomża oraz powiatu kolneńskiego.

 

Obrady odbyły się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, a udział w nich wzięli: Przewodniczący oraz Sędziowie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Łomży, Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, przedstawiciele Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży, Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży, Ośrodka Adopcyjnego w Łomży oraz  kierownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu łomżyńskiego i kolneńskiego wraz z pracownikami.

Dyskusję rozpoczął i poprowadził dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Pan Jacek Albin Nowakowski. Wśród zaproszonych gości był także Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, który podkreślił dużą wagę współpracy między jednostkami pomocowymi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Następnie uczestnicy dyskusji omawiali problemy wynikające z realizacji ustaw o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W drugiej części spotkania głos zabrali przedstawiciele Fundacji Dialog i Fundacji Korale, którzy przedstawili założenia projektu „Odzyskać dziecko”.

Dziękujemy serdecznie za przybycie oraz dzielenie się cennymi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że wszelkie spostrzeżenia ułatwią dalszą współpracę naszych jednostek. 

 

2019-02-26 13:28 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.